Facebook Suçları

Bilişim Suçları Avukatı

Bilişim suçları nedir? Günümüzde sık rastlanılan davalar bilişim davalarıdır. Bir hareketin suç kabul edilebilmesi için mevzuatta mevcut olması gerekmektedir. Mevzuatta düzenlenmemiş olan bir davranıştan dolayı kişiler cezalandırılamaz. Bu söylenenler ışığında, internet üzerinden kumar oynamak için yer sağlamak Ceza Kanunu’nda bilişim suçu olarak düzenlenmiştir.

Sanal ortamda işlenen suçlar tablet üzerinden gerçekleştirilebilir. Bilişim suçlarını işleyenlerin tespit edilmesi özel çaba gerektirir. Bu yüzden şüphelilerin bu işlerde uzman kolluk güçleri tarafından soruşturulması lüzumludur. Ankarada bilişim suçlarıyla mücadele gayesiyle kurulmuş emniyet birimleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Ankara bölgesinde şüphelilere ulaşmak oldukça kolaydır. Suç işleyenlerin tespit bilişim avukatı ankara edilmesinden sonra mahkeme evresine gelinir. Bu evrede bilişim hukuku avukatlarının etkisi çoktur. Alanında deneyimli bir avukat mahkemenin bu evresinde arzu ettiğiniz kararı almanızda oldukça fazla katkısı olabilir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Facebook Suçları”

Leave a Reply

Gravatar